El buscador de formación
¿Te ayudamos? 900 49 47 47

1.709

Cursos Gratuitos • CAPACITA FORMACIÓN S.L

  Requisitos: - Ser trabajador/a en activo de una oficina de farmacia (régimen general o autónomos) o de un establecimiento sanitario.-Tener formación/experiencia laboral en oficina de farmacia o en el ámbito sanitario.- Tener conocimiento de manejo ...

  Curso subvencionado
  Online
  Gratuito
  para trabajadores


 • CAPACITA FORMACIÓN S.L

  Objetivos: Proporcionar al profesional de la oficina de farmacia amplios conocimientos sobre el manejo práctico de la Fitoterapia, grupos químicos a los que pertenecen los principios activos de las Plantas Medicinales más frecuentemente utilizadas en F...

  Curso subvencionado
  Online
  Gratuito
  para trabajadores


 • SENADO

  Conforme a los precedentes de años anteriores, y en memoria del Senador Giménez Abad, fallecido víctima de un atentado terrorista, el Senado convoca el XIII Seminario sobre el Parlamento. Objetivos: El objetivo del Seminario consiste en facilitar una f...

  Curso
  Presencial en Madrid
  Gratuito


 • CAPACITA FORMACIÓN S.L

  Requisitos: Imprescindible: Disponer de ordenador con conexión a internet.Trabajador en activo: Oficina de farmacia o sanidad privada.Desempleados: No es necesaria titulación específica, pero sí es necesario tener conocimientos en el ámbito sanitar...

  Curso subvencionado
  Online
  Gratuito
  para desempleados


 • CAPACITA FORMACIÓN S.L

  Requisitos: Imprescindible: Disponer de ordenador con conexión a internet.Trabajador en activo: Oficina de farmacia o sanidad privada.Desempleados: No es necesaria titulación específica, pero sí es necesario tener conocimientos en el ámbito sanitar...

  Curso subvencionado
  Online
  Gratuito
  para trabajadores


 • FEDA Formación Empresarial Dual Alemana-Barcelona

  Objetivos: El trabajo de un técnico en logística y transporte abarca la selección y puesta a disposición de medios de carga y descarga así como de transbordo, el asesoramiento en cuestiones de embalaje, la contratación de seguros, la tramitación de sin...

  Ciclo formativo
  Presencial en Barcelona
  Gratuito


 • FEDA Formación Empresarial Dual Alemana-Barcelona

  Requisitos: - ESO.-Pruebas de acceso a grado medio superadas. A quién va dirigido: El curso esta dirigido especialmente a los jóvenes interesados en obtener una doble titulación en Barcelona. La formación de Técnico en Actividades Comerciales te ase...

  Ciclo formativo
  Presencial en Barcelona
  Gratuito


 • FEDA Formación Empresarial Dual Alemana-Barcelona

  Requisitos: - Abitur o Bachillerato.

  Ciclo formativo
  Presencial en Barcelona
  Gratuito


 • Academia Colón Móstoles

  Requisitos: Ganas de aprender. A quién va dirigido: A personas desempleadas y trabajadoras que residan en la Comunidad de Madrid.

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para desempleados


 • Academia Colón Móstoles

  Requisitos: Ganas de aprender. A quién va dirigido: A personas desempleadas y trabajadoras que residan en la Comunidad de Madrid.

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Objetivos: Obtenir una titulació oficial que m' acrediti com a Operador de planta química. Requisitos: •Tenir el títol de graduat en educació secundària.•Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.•Tenir un certificat de professionalitat ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Objetivos: Obtenir una titulació oficial que m' acrediti com a administratiu. Requisitos: •Tenir el títol de batxillerat.• Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.• Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa famí...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para desempleados


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Realitza totes les operacions del procés de fabricació de productes farmacèutics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para desempleados


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Organitzar i realitzar assajos microbiològics incloent proves d’esterilitat, detecció, aïllament, recompte, caracterització i identificació de microorganismes i els seus metabòlits en diferents materials i productes, o qualsevol assaig en el que s’util...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para desempleados


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Organitza i aplica tècniques i mètodes d’anàlisi tant químic com instrumental, sobre matèries i productes, orientat al control de qualitat i investigació actuant sota les normes de bones pràctiques de laboratori, seguretat personal i mediambiental. Obj...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para desempleados


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Adquereix les competències que et permetin realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para desempleados


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i d’anàlisi sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant sota les normes de bones practiques ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para desempleados


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d’estratègies d’àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions ec...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para desempleados


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Aprendre a mesurar resultats de Màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, email Màrqueting, aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital, entendre el valor de les KPI i la seva aplicació en projectes Digitals.

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Aprèn a desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química i consolida coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química per afavorir la comprensió de la feina de forma integral. Objeti...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Adquireix les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendime...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor. Identificar les característiques dels actes comunicat...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Aprèn el funcionament del mercat exterior de forma pràctica i senzilla en 14 sessions formatives amb aquest curs gratuït per treballadors (subvencionat pel Consorci per a la formació Continua de Catalunya). Objetivos: Integra coneixements de diferent n...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Forma't i coneix les obligacions mercantils i fiscals de les empreses. Realitza les tasques bàsiques de fiscalitat i tributació. Aprèn la mecànica dels Impostos més rellevants. Prepara declaracions, liquidacions i auto liquidacions dels impostos. Conei...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  -Coneix la història de les xarxes socials des del seu inici fins a l'actualitat.-Compren la tipologia de xarxes socials.-Aprèn com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació. A quién va dirigido: El curs està dirigit a ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Adquireix l'habilitat i coneix els sistemes subjectius de comunicació.Enten el missatge per tots els mitjans de comunicació.Transmet el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.Identifica i manega la comunicació ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Academia Colón Móstoles

  Requisitos: Que las personas trabajadoras tengan titulo de bachillerato, equivalente o superior A quién va dirigido: A personas que trabajen en la Comunidad de Madrid.

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Academia Colón Móstoles

  Instalar, configurar parámetros funcionales y aplicar los procesos de mantenimiento y las pruebas operativas de equipos de comunicaciones, realizando lasconexiones entre las líneas de comunicaciones y los sistemas que gestionan el tráfico de informac...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Academia Colón Móstoles

  Preparar y controlar el plan de aprovisionamiento de materiales/mercancías de sistemas de producción y distribución en la cantidad, calidad, lugar ymomento justo, realizando la programación del aprovisionamiento, el control de los flujos de producció...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Objetivos: Gestionar y ejecutar los planes de atención al cliente/consumidor/usuario de bienes y servicios, de acuerdo con la normativa y legislación vigente en materia de consumo, los procedimientos establecidos y las especificaciones recibidas. Requ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Adquiriràs els coneixements i les competències necessàries per poder desenvolupar correctament un pla de gestió de residus a l’ empresa, i coneixeràs la normativa i legislació actual. Objetivos: Adquirir els coneixements i les competències necessàries ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics segura iresponsable.• Identificant els productes químics contaminants.• Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics.• Prendre les ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Objectius generals:o Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser.o Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats.o Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats,...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • C.E.S - Centro de Estudios Superiores

  Prepárate para ser un profesional Libre!!! Curso de Inicio a la Ciencia Grafológica Podés trabajar como Consultor de Recursos Humanos - Perito Grafólogo .auxiliar de la Justicia - en Orientación de Personal - Selección de Personal - Grafología Publicit...

  Curso
  Presencial en CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CES (Argentina)
  Gratuito


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Coneix les competències clau que un COMMUNITY MANAGER ha d’ assolir i les característiques del seu lloc de treball. Objetivos: Dominar els principis del Màrqueting on line i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents cana...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA

  Certificado de Profesionalidad SSCS0108 de Nivel 2 en el que el alumno adquiere las competencias profesionales necesarias para ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social,...

  Curso subvencionado
  Semipresencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  ¿Quieres formarte en la atención al cliente? ¿Obtener un certificado de profesionalidad que te permita aumentar tus posibilidades profesionales dentro del ámbito de la atención al cliente, comercios o administración? Si la respuesta es sí, ahora puedes...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso 100 % presencial podrás aprender a desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales a partir de un anteproyecto o condiciones dadas, de acuerdo con las especificaciones, normativa y proc...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para desempleados


 • Academia Colón Móstoles

  Desarrollar componentes software a partir de unas especificaciones concretas, proporcionando funciones de administración y supervisión del sistemaoperativo, para la gestión de los recursos de un sistema informático y la interacción con otros sistemas...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Escola Sant Gervasi, SCCL

  Aprèn a aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics, productes medicamentós imedicaments.Coneix les normatives de qualitat aplicables a la indústria química i farmacèutica per a la minimització dels riscos m...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mollet del Valles (Barcelona)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Academia Colón Móstoles

  Desarrollar productos multimedia a partir de proyectos editoriales, destinados a entornos web o a soportes físicos digitales; determinando los aspectos defuncionalidad, interacción y usabilidad, definiendo su arquitectura, realizando el diseño de los...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Curso dirigido a comprender y aplicar los conocimientos técnicos propios de la actividad de un negocio online relativos a la planificación, logística, marketing, servicio, tecnología y comunicación. Objetivos: Aprender las diferentes técnicas en la opt...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Aprende y adquiere cocimientos para implantar un pequeño comercio, resolver problemas y tomar decisiones de acuerdo con la legislación vigente. Objetivos: Adquirir conocimientos para implantar un pequeño comercio, resolver problemas y tomar decisiones ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Adquirir los conocimientos necesarios sobre los nuevos modelos de negocio y analizar internet como impulsor de los nuevos conceptos de negocio. Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios sobre los nuevos modelos de negocio y analizar internet com...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás aprender a distinguir los tipos de campañas de promoción y elaborar un programa de marketing así como identificar las características de la publicidad de un lugar de venta, los materiales que se utilizan y los elementos que favore...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás identificar las diferentes técnicas necesarias para la venta en el comercio y la mejor manera de aplicarlas. También diferenciar los tipos de clientes que se puede encontrar, desarrollar sus propios planes comerciales, crear sus p...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso aprenderás las habilidades, recursos y técnicas para mejorar la relación y el trato con el cliente y satisfacer sus expectativas, mejorando la calidad en el servicio prestado Objetivos: Proporcionar habilidades, recursos y técnicas para ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás aprender los diferentes tipos de incidencias en la venta, así como analizar la información proveniente para lograr un seguimiento y control de calidad Objetivos: Distinguir los diferentes tipos de incidencias en la venta, así como...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás aprender los conocimientos básicos vinculados al comercio y la gestión de tiendas desde la localización, el merchandising, promoción en el punto de venta, atención al cliente, gestión básica de compras y el control de caja en el T...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás aprender los conocimientos necesarios para planificar y hacer una previsión de venta adecuada, además utilizar las herramientas de gestión comercial habituales Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios para planificar y hac...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás aprender a diferenciar los tipos de acciones de marketing telefónico, así como definir e identificar las necesidades y tipos de cliente y asimilar y ejecutar las técnicas de venta. Objetivos: Diferenciar los tipos de acciones de m...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás aprender las habilidades necesarias para desarrollar el rol de facilitador interno del desarrollo cultural en su propia organización. Objetivos: Adquirir las habilidades necesarias para desarrollar el rol de facilitador interno de...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso, podrás aprender el contenido de las últimas modificaciones normativas en materia laboral y valorar el alcance de las reformas y sus consecuencias en la regulación de las condiciones de trabajo. Objetivos: Analizar el contenido de las úl...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás aprender lo relacionado con la política de responsabilidad social de las empresas como un ámbito de intervención sindical, así como adquirir conocimientos de los criterios de intervención en la política de responsabilidad social y...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás aprender a organizar la gestión de la cartera de clientes de manera eficiente, mejorar la calidad de la atención al cliente y reconocer todos los elementos que influyen en la atención de las quejas y las reclamaciones de los clien...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás aprender y analizar las diferencias entre la versión 5 y la versión 6 del global standard for food safety. BRC. Objetivos: Analizar las diferencias entre la versión 5 y la versión 6 del global standard for food safety. BRC. A qui...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás aprender a desarrollar y fortalecer las habilidades de comunicación que mejoran la atención al cliente en un servicio postventa, así como ser capaz de realizar la gestión del mismo. Objetivos: Desarrollar y fortalecer las habilida...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás formarte y aprender el conocimiento en cuanto a la tipología de contratos y plazos de realización y comunicación a las distintas Administraciones Objetivos: Adquirir conocimiento en cuanto a la tipología de contratos y plazos de r...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás formarte y aprender sobre los preámbulos técnicos y psicológicos intervinientes en la gestión de cobros, dominar los aspectos legales de los documentos de cobro y pago, y utilizar el teléfono como estrategia de negociación. Objeti...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso podrás formarte y aprender a realizar los análisis propios en las situaciones de peligro, y poder realizar planes de acción específicos en los diferentes puntos de control. L Objetivos: ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • Virensis

  Con este curso completo en GESTIÓN COMERCIAL, podrás aprender diferentes competencias muy completas cómo las siguientes:-PROMOCIONES COMERCIALES EN EL PUNTO DE VENTA-FUNDAMENTOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE PARA TIENDAS-PREVISIÓN EN LA GESTIÓ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Madrid
  Gratuito
  para trabajadores


 • C.E.S - Centro de Estudios Superiores

  Taller de Nutriconsciencia "René Mey", nos enseña que podemos ser responsables de lo que comemos LO QUE PODEMOS, LO QUE TENEMOS AL ALCANCE O LO QUE NOS GUSTA, sin importarnos si está BION O MAL. Objetivos: Conocer la relación entre alimentación y enfer...

  Curso
  Presencial en CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CES (Argentina)
  Gratuito


 • Academia Colón Móstoles

  Adquirir los conocimientos necesarios sobre los nuevos modelos de negocio y analizar internet como impulsorde los nuevos conceptos de negocio. Requisitos: Ganas de aprender. A quién va dirigido: A personas desempleadas y trabajadoras que residan en ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para desempleados


 • Academia Colón Móstoles

  Adquirir los conocimientos necesarios sobre los nuevos modelos de negocio y analizar internet como impulsorde los nuevos conceptos de negocio. Requisitos: Ganas de aprender. A quién va dirigido: A personas desempleadas y trabajadoras que residan en ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Academia Colón Móstoles

  Adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones propias del perfil de CommunityManager, utilizando las redes sociales, a partir del Plan de Marketing Digital definido. Requisitos: Ganas de aprender. A quién va dirigido: A persona...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para desempleados


 • Academia Colón Móstoles

  Adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones propias del perfil de CommunityManager, utilizando las redes sociales, a partir del Plan de Marketing Digital definido. Requisitos: Ganas de aprender. A quién va dirigido: A persona...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Academia Colón Móstoles

  Diferenciar las modalidades de marketing y promoción online, el marketing viral, el trade marketing,etc, así como el proceso de funcionamiento del marketing en buscadores y medios sociales, y aplicaciones demarketing para móviles. Requisitos: Ganas...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para desempleados


 • Academia Colón Móstoles

  Diferenciar las modalidades de marketing y promoción online, el marketing viral, el trade marketing,etc, así como el proceso de funcionamiento del marketing en buscadores y medios sociales, y aplicaciones demarketing para móviles. Requisitos: Ganas...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Academia Colón Móstoles

  Aplicar técnicas de posicionamiento de páginas web a la hora de emprender un negocio, tanto lascorrespondientes al posicionamiento natural o SEO, como la creación de campañas de publicidad online(SEM), a la vez que aprender a ejecutar acciones que ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para desempleados


 • Academia Colón Móstoles

  Aplicar técnicas de posicionamiento de páginas web a la hora de emprender un negocio, tanto lascorrespondientes al posicionamiento natural o SEO, como la creación de campañas de publicidad online(SEM), a la vez que aprender a ejecutar acciones que ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Academia Colón Móstoles

  Manejar las herramientas básicas del programa Adoble Illustrator para el diseño de gráficos vectoriales Requisitos: Interés y ganas de aprender. A quién va dirigido: A personas trabajadoras y desempleadas, dándole la opción de cursar 80 horas lectivas...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para desempleados


 • Academia Colón Móstoles

  Manejar las herramientas básicas del programa Adoble Illustrator para el diseño de gráficos vectoriales Requisitos: Interés y ganas de aprender. A quién va dirigido: A personas trabajadoras y desempleadas, dándole la opción de cursar 80 horas lectivas...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Academia Colón Móstoles

  Utilizar programas de Presto para la realización de mediciones y presupuestos en proyectos y manejar la hoja decálculo y el autocad en oficinas técnicas. Requisitos: Interés y ganas de aprender. A quién va dirigido: A personas trabajadoras y desempl...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para desempleados


 • Academia Colón Móstoles

  Utilizar programas de Presto para la realización de mediciones y presupuestos en proyectos y manejar la hoja decálculo y el autocad en oficinas técnicas. Requisitos: Interés y ganas de aprender. A quién va dirigido: A personas trabajadoras y desempl...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para trabajadores


 • Academia Colón Móstoles

  Crear y mantener sitios web dinámicos con acceso a bancos de datos mediante las tecnologías PHP yMySQL.Este curso estará orientado a obtener la certificación oficial de Oracle Certified Professional, MySQL Developer. Requisitos: Interés y ganas de ...

  Curso subvencionado
  Presencial en Mostoles (Madrid)
  Gratuito
  para desempleados
Afina tu búsqueda
Tu selección
Recibir alertas de cursos como estos
Alerta de cursos creada con éxito.

Por palabra clave

Tipo de formación

Cursos subvencionados para trabajadores (917)

Cursos subvencionados para desempleados (566)

Cursos(197)

Ciclos formativos(10)

Seminarios(8)

Talleres(6)

Másters(2)

Oposiciones(1)

Cursos para empresas(1)

Más tipos

Dónde

Online y a distancia (524)

Madrid (362)

Vizcaya (255)

Barcelona (207)

Tarragona (96)

Valencia (72)

Guipúzcoa (42)

Santa Cruz de Tenerife (29)

Almería (28)

Cantabria (21)

Valladolid (16)

Lleida (12)

Sevilla (9)

Balears (8)

Alicante (7)

Pontevedra (6)

Murcia (4)

Jaén (2)

Granada (1)

Huelva (1)

Las Palmas (1)

Salamanca (1)

Zaragoza (1)

Más provincias

En el extranjero (4)

Promociones y descuentos

Temáticas

Informática y tecnología (395)

Marketing (145)

Idiomas (109)

Comercial y ventas (101)

Salud (98)

Administración y dirección de empresas (97)

Educación y formación (89)

Ingeniería (76)

Administración y secretariado (71)

Hostelería (65)

Comunicación (62)

Medio ambiente (60)

Sectores industriales (56)

Calidad, producción e I+D (53)

RRHH (48)

Otras categorías (36)

Profesiones, artes y oficios (34)

Economía (26)

Ciencias sociales (22)

Inmobiliaria y construcción (18)

Ciencias (14)

Náutica/Aéreo y Vial (8)

Deporte y ocio (8)

Legal (7)

Seguridad y vigilancia (3)

Bellas artes (2)

Audiovisual (2)

Belleza y estética (1)

Acceso a estudios (1)

Decoración (1)

Oposiciones economía (1)

Más Temáticas

Otras características

Cursos gratis

Practicas en empresas

Certificación

Bolsa de empleo

Cursos bonificables