El buscador de formación
¿Te ayudamos? 900 49 47 47

79

Oposiciones en Girona • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s''apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació f...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d''algun dels estats membres de la Unió Europea.Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol o pertànyer a la Unió Europea o a estats en els s'apliqui la lliure circulació de treballadors.Tenir 18 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa.No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les sev...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en la informació addicional.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: ·Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.·Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superatl'edat de la jubila...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: ·         TenIr la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.·         Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.·         Tenir titol de batxillerat o tècnic.·         No estar inhabi...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Te prepararemos todas las pruebas exigidas en tu convocatoria (conocimientos, psicotécnicos, pruebas físicas, entrevista personal....)

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  ÍNDEX DE TEMES La Constitució Espanyola de 1978 El Tribunal Constitucional. La Corona Successió i Regència Les Corts Generals: Congrés i Senat. Defensor del Poble. El Poder Judicial. El Tribunal Sup...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: REQUISITS DE L''ALUMNESer espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l''exercici Públic....

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure a temari.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: · Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.· Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.· Tenir titol de batxillerat o tècnic.· No estar inhabilitat/a per l'ex...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l''exercici Públic.Estar en possessió dels p...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea.- Ser major de 18 anys.- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.- Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i nivell B ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Presentarte a cualquiera de las plazas de Policía Local que se convoquen en el territorio español.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Con esta oposición podrás ocupar una plaza en las diferentes oficinas de los Ministerios o Delegaciones territoriales.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea.- Ser major de 18 anys.- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.- Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i nivell B ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en la descripció.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Per ser acceptat a les convocatòries de les oposicions has de tenir la nacionalitat espanyola, tenir divuit anys i no haver superat l’edat de jubilació forçosa, no patir cap malaltia o defecte físic que dificulti l’exercici de les funcions,...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.- Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol.• Haver complert els 18 anys i no arribar als 35 anys.• No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici Públic. Estar en possessió del...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ver en el temario. A quién va dirigido: Será necesario que seas mayor de 18 años y tengas la nacionalidad española.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol.Tenir més de 18 anys i no arribar als 35 anys. (variable segons l’ajuntament, pot arribar fins a 45 anys a Catalunya).No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.No estar inhabilit...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: -Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea.-Ser major de 16 anys.-No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.-Tenir el certificat d'estudis primaris.-No haver estat separat mitja...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol o pertànyer a un país membre de la Unió Europea.Ser major 16 anys i menor de 35.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l'exercici públ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: -Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea.-Haver complert 18 anys i no superar els 65.-Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent.Posseir el permís de conduir de la classe B o...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Tenir la nacionalitat espanyola.Posseir el títol de Graduat en Educació Secundària, Graduat escolar, FP1 o equivalent.No estar inclòs en el quadre d`exclusions mèdiques per a la convocatòria.Haver complert 18 anys i tenir menys de 35.Alçada...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Objetivos: El objetivo de este curso es prepararte para que puedas superar las oposiciones de técnico especialista de la Generalitat de Catalunya del grupo de servicios penitenciarios, de manera que obtengas una plaza fija para trabajar en este ámbito ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Ser perito es una profesión con un importante reconocimiento social, siendo necesaria en la actualidad para trabajar en diversos sectores sector inmobiliario, seguridad vial... Si te gusta colaborar en los Juzgados, puedes conseguirlo trabajando...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Tener 18 años de edad.Ser español o nacional de un país comunitario.Estar en posesión del título de Bachiller o de formación que permita el acceso a la universidad o equivalente.Tener un alto nivel de idioma Inglés (no se exige título acred...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Tener la nacionalidad española o la de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.- Tener una edad mínima de 16 años y no exceder de la edad de jubilación.- Tener una talla mínima de 1,60 m y no superar el 1,95 m.- Tener el carné de ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Documento adjunto.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea.- Tener entre 16 y 65 años.- Poseer el graduado escolar, FP o equivalente.- Permiso de conducir c.- Tener las capacidades físicas y psíquicas necesarias para ejercer las fun...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - Ser español o nacional de algún estado de la Unión Europea.-Tener entre 18 y 65 años.- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con las funciones.- No haber sido separado, mediante expediente d...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos en el temario

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: ·Ser español/a o ser miembro de un Estado de la Unión Europa.·Tener cumplidos los 18 años de edad. (18/50) ·Nivel de Estudio: - Técnico Superior en Educación Infantil. - Técnico Especialista en Jardín de Infancia (FPII o Grado Superi...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: -Ser ciudadano de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.-Nivel de estudios que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de tres años como mínimo, sancionado por un título (para Derecho y Economía se exige espec...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: -Título de graduado/diplomado en enfermería-No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desarrollo de las actividades profesionales.-Ser español o nacional de un Estado miembro de...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: -Ser español-No padecer enfermedad-No ser funcionario-No haber estado separado mediante de un servicio-Tener 18 años-Tener título de maestro o grado correspondiente -No estar en curso legal

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.Tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad establecida par...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: - E.S.O, Técnico (Formación profesional de Grado medio) o acreditar que documentalmente que se poseen estudios equivalentes o superiores.- Permiso de conducir B, 2 años min.- Poseer las condiciones psicofísicas y psicotécnicas necesaria...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ser español/a. Tener cumplidos 18 años. Estatura de 1,65 metros para hombres y 1,60 metros para mujeres. Estar en posesión del título de ingeniero técnico, arquitecto técnico, diplom...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Estar diplomado en Trabajo Social o Asistente Social. No estar incurso en causa legal de la incapacidad o incompatibilidad según la normativa vigente, dej...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: Ver requisitos completos en el temario.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Para preparar unas oposiciones de trabajador social en instituciones penitenciarias, con este es tu curso. MasterD tendrás la oportunidad de formarte con un centro especializado en preparación de los exámenes oficiales. Esta formación especializada c...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Aconsegueix un lloc fix i ben remunerat a Catalunya com a policia local. En MasterD et preparem per aconseguir-ho, posant a la teva disposició els millors recursos docents en oposicions. Tots els anys es convoquen places d'oposicions per a policia loca...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • MasterD Oposiciones

  Obtén un puesto fijo de profesor de educación física en centros de enseñanza secundaria. Para ello tienes que aprobar las oposiciones de educación física para secundaria que se convocan en los distintos años.Somos un centro que cuenta con más de 20...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Éste curso te prepara para que ejerzas como Personal subalterno

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Obtener una adecuada acreditación para presentarse a la oposición

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Accede al cuerpo de Subalternos.Te preparamos para ganar la plaza

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Trabaja en las diferentes escuelas públicas manteniendo un contacto directo con los niños de P3 a P5. Prepárate para poder trasladar los conocimientos básicos y esenciales de las diferentes materias escolares a los alumnos.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Las competencias y funciones de este cargo del equipo de enfermería se desarrollan con relación al paciente y bajo las directrices del diplomado.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS

    La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 placesNovetat en el procés: destaquem una novetat respecte a la darrera convocatòria:per poder accedir a...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS

  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 placesINFORMACIÓ D'INTERÈSEl procés selectiu de Mossos d'Esquadra és oposició lliure (aconsegueixen plaça els qui fan millors exàmens, sense puntuació a...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS

  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 places Requisitos: Llicenciat o equivalent

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS

  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 places Requisitos: Batxiller o equivalent

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS

  Cossos especials incluidos en la OOP 2015 (DOGC de 23 de juliol de 2015):Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1). Total places: 20 (Convocades en DOGC 27-10-2016. Sol.licituds fins al 16-11-2016)Cos d’intervenció de ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio
Afina tu búsqueda
Tu selección
Recibir alertas de cursos como estos
Alerta de cursos creada con éxito.

Por palabra clave

Tipo de formación

Cursos(699)

Cursos subvencionados para desempleados (30)

Cursos subvencionados para trabajadores (30)

Cursos subvencionados para autónomos (22)

Oposiciones(79)

Másters(35)

Ciclos formativos(19)

Carreras universitarias(7)

Postgrados(1)

Más tipos

Dónde

Asturias (199)

Online y a distancia (167)

Madrid (154)

Valencia (137)

Barcelona (117)

Vizcaya (113)

A Coruña (88)

Girona (79)

Girona (79)

Guipúzcoa (75)

Zaragoza (72)

Málaga (67)

Córdoba (63)

Granada (62)

Balears (60)

Valladolid (59)

Cantabria (57)

Tarragona (54)

Ourense (44)

Palencia (44)

Sevilla (40)

Navarra (39)

Segovia (38)

Toledo (38)

Huelva (35)

Jaén (35)

Murcia (34)

Santa Cruz de Tenerife (34)

Burgos (34)

Las Palmas (33)

Pontevedra (33)

Lleida (27)

Salamanca (27)

Cádiz (26)

Alicante (25)

Álava (24)

Cáceres (24)

Castellón (24)

Ciudad Real (23)

Cuenca (23)

Albacete (23)

Huesca (23)

León (23)

La Rioja (23)

Lugo (23)

Almería (23)

Soria (23)

Zamora (23)

Ceuta (23)

Badajoz (23)

Melilla (22)

Avila (21)

Teruel (14)

Guadalajara (7)

Más provincias

Promociones y descuentos

Temáticas

Oposiciones Cuerpos de seguridad (22)

Oposiciones Sector administrativo (14)

Oposiciones Educación y cultura (14)

Oposiciones Sector sanitario (8)

Oposiciones Administración de justicia (6)

Oposiciones Medio ambiente (4)

Preparar oposiciones (4)

Oposiciones Servicios sociales y empleo (2)

Oposiciones Servicios (2)

Oposiciones economía (2)

Oposiciones Transporte (1)

Más Temáticas

Otras características

Cursos gratis

Practicas en empresas

Certificación

Bolsa de empleo

Cursos bonificables