El buscador de formación
¿Te ayudamos? 900 49 47 47

45

Oposiciones en Girona • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s''apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació f...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea.- Ser major de 18 anys.- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.- Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i nivell B ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  ÍNDEX DE TEMES La Constitució Espanyola de 1978 El Tribunal Constitucional. La Corona Successió i Regència Les Corts Generals: Congrés i Senat. Defensor del Poble. El Poder Judicial. El Tribunal Sup...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: REQUISITS DE L''ALUMNESer espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l''exercici Públic....

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure a temari.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Te prepararemos todas las pruebas exigidas en tu convocatoria (conocimientos, psicotécnicos, pruebas físicas, entrevista personal....)

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: · Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.· Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.· Tenir titol de batxillerat o tècnic.· No estar inhabilitat/a per l'ex...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol.Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l''exercici Públic.Estar en possessió dels p...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: ·         TenIr la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE.·         Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa.·         Tenir titol de batxillerat o tècnic.·         No estar inhabi...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea.- Ser major de 18 anys.- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.- Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i nivell B ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d''algun dels estats membres de la Unió Europea.Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol o pertànyer a la Unió Europea o a estats en els s'apliqui la lliure circulació de treballadors.Tenir 18 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa.No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les sev...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en la informació addicional.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Presentarte a cualquiera de las plazas de Policía Local que se convoquen en el territorio español.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Con esta oposición podrás ocupar una plaza en las diferentes oficinas de los Ministerios o Delegaciones territoriales.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en la descripció.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Per ser acceptat a les convocatòries de les oposicions has de tenir la nacionalitat espanyola, tenir divuit anys i no haver superat l’edat de jubilació forçosa, no patir cap malaltia o defecte físic que dificulti l’exercici de les funcions,...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: - Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.- Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol.• Haver complert els 18 anys i no arribar als 35 anys.• No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici Públic. Estar en possessió del...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: -Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea.-Ser major de 16 anys.-No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.-Tenir el certificat d'estudis primaris.-No haver estat separat mitja...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol.Tenir més de 18 anys i no arribar als 35 anys. (variable segons l’ajuntament, pot arribar fins a 45 anys a Catalunya).No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.No estar inhabilit...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ver en el temario. A quién va dirigido: Será necesario que seas mayor de 18 años y tengas la nacionalidad española.

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Veure en el temari.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: Ser espanyol o pertànyer a un país membre de la Unió Europea.Ser major 16 anys i menor de 35.No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.No estar inhabilitat penalment per a l'exercici públ...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • ORBITA GIRONINA

  Requisitos: ·Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.·Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superatl'edat de la jubila...

  Oposición
  Semipresencial en Girona
  Consultar precio


 • Cis Formació

  Requisitos: Ésser major d’edat, estar en possessió del Graduat Escolar, Graduat ESO o equivalent, no tenir antecedents penals i tenir la nacionalitat espanyola.

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • Cis Formació

  Preparación para el acceso al Cuerpo Nacional de Policía. Durada aproximada de 6 meses con clases presenciales, prácticas y preparación para las entrevistas/psicotécnicos. Requisitos: * Tener Nacionalidad Española* Estar en posesión del título de bac...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ADAMS Formación

  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 placesINFORMACIÓ D'INTERÈSEl procés selectiu de Mossos d'Esquadra és oposició lliure (aconsegueixen plaça els qui fan millors exàmens, sense puntuació a...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ADAMS Formación

    La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 placesNovetat en el procés: destaquem una novetat respecte a la darrera convocatòria:per poder accedir a...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ADAMS Formación

  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 places Requisitos: Batxiller o equivalent

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ADAMS Formación

  Cossos especials incluidos en la OOP 2015 (DOGC de 23 de juliol de 2015):Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1). Total places: 20 (Convocades en DOGC 27-10-2016. Sol.licituds fins al 16-11-2016)Cos d’intervenció de ...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • ADAMS Formación

  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 placesPrevisió de la distribució de las 2.400 places Institut Català de Salut per categories de la oferta pública 2017 segun fonts sindicals Requisitos: C...

  Oposición
  Presencial en Girona
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  Requisitos: • Poseer la nacionalidad española o la de algún Estado Miembro de la Unión Europea o del Estado Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Comunidad Europea.• Poseer el título ...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  A quién va dirigido: • Tener la nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la Unión Europea u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Comunidad Europea. • Poseer el título de técnico auxiliar de...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  ¿Quieres prepararte las oposiciones para Grupo A2: Técnicos de Auditoría y Contabilidad? Cef - Centro de Estudios Financieros te ofrece una enseñanza completa, adaptada a tus posibilidades.El Cuerpo Técnico en Auditoría y Contabilidad está adscrito a...

  Oposición
  Online
  189 €


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  ¿Quieres prepararte las oposiciones de Gestión procesal y administrativa? Cef - Centro de Estudios Financieros te da la posibilidad de preparártelas a través de cursos presenciales u online. En tiempos de recesión económica, el trabajo más seguro es el...

  Oposición
  Online
  122 €


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: La titulación requerida para acceder a esta oposición es ser titulado en Grado, Diplomatura Universitaria o equivalente, con una antigüedad de al menos 2 años de servicios prestados en Cuerpos o Escalas del Grupo C. Titulación específica pa...

  Oposición
  Online
  107 €


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: La titulación requerida para acceder a esta oposición es la de estar en posesión de una Diplomatura Universitaria o equivalente, con una antigüedad de al menos 2 años de servicios prestados en Cuerpos o Escalas del Grupo C.

  Oposición
  Online
  107 €


 • Aranda Formación

  Programa Ciencias jurídicas La Constitución Española de 1978. Características generales y principios inspiradores. Estructura. Título preliminar. Título I. Derechos y deberes fundamentales. Tí...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  Consigue un empleo fijo como Administrativo en Justicia con el que podrás alcanzar un sueldo de hasta 2500€ al mes aproximadamente, realizando funciones tales como redacción de documentos o registro y clasificación de correspondenciaEn Grupo Aranda F...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  Requisitos: Tener la nacionalidad españolaTener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación. Estar en posesión del título de Bachiller o titulación equivalente o superior.Estar en posesión del permiso de conducción de la cl...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  Requisitos: Nacionalidad: Ser español.Edad: Tener 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.Titulación: poseer la titulación de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  Requisitos: Nacionalidad: Ser español.Edad: Tener 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.Poseer la titulación de graduado en E.S.O o equivalente

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  Escuela de Oposiciones » Oposiciones de Celador del SERMASoposiciones celador 2018Consigue un empleo fijo celador del SERMAS con el que podrás alcanzar de entrada un sueldo de 1.200 euros al mes aproximadamente.Te ayudamos a superar las oposicion...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  Consigue un empleo fijo como auxiliar de enfermería del SERMAS con el que podrás alcanzar de entrada un sueldo de 1.500 euros al mes aproximadamente.Te ayudamos a superar las oposiciones de Auxiliar de Enfermaría del SERMAS, mediante una formación ...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  En Grupo Aranda Formación te ayudamos a superar las oposiciones de Auxiliar Técnico Educativo de la Junta de Castilla la Mancha mediante una formación integral presencial impartida por expertos en nuestras instalaciones de Toledo.Consigue un empleo...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  Te ayudamos a superar las oposiciones de Auxiliar Administrativo de la Junta de Castilla la Mancha mediante una formación integral presencial impartida por expertos .Consigue un empleo fijo como auxiliar administrativo con el que podrás alcanzar un...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  Te ayudamos a superar las oposiciones de Administrativo del Estado, mediante una formación integral impartida por expertos.Nuestra formación se basa en una preparación en la que te proporcionaremos todos los recursos para que puedas obtener tu plaz...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  Te ayudamos a superar las oposiciones de Auxiliar Administrativo del SERMAS, mediante una formación integral impartida por expertos.Nuestra formación se basa en una preparación en la que te proporcionaremos todos los recursos para que puedas obtener ...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  ¿Te gustaría trabajar como funcionario/a?Te ayudamos a superar las oposiciones de Auxiliar Administrativo del SESCAM, mediante una formación integral impartida por expertos.Nuestra formación se basa en una preparación en la que te proporcionare...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • Aranda Formación

  Te ayudamos a superar las oposiciones de Auxiliar Administrativo del Estado, mediante una formación integral impartida por expertos.Nuestra formación se basa en una preparación en la que te proporcionaremos todos los recursos para que puedas obtene...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  Requisitos: • Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratifica...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  Requisitos: Poseer la nacionalidad española.Tener cumplidos los 18 años de edad (actualmente a causa de la jurisprudencia del Tribunal.Supremo los Ayuntamientos convocan sin límite de 35 años).Estatura mínima 1,65 metros para hombres; 1,60 metros...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  A quién va dirigido: Bachillerato o equivalente.

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  Requisitos: Tener la nacionalidad española. Tener 18 años y no exceder la edad de jubilación. Título de Bachiller o equivalente. No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.No haber sido condenado ni estar procesado por...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  Requisitos: • Disponer de nacionalidad española o la de alguno de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  Requisitos: Graduado en Educación Secundaria, Técnico de Grado Medio de formación profesional, Técnico Auxiliar, Graduado escolar o equivalente.

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  Requisitos: Graduado Educación Secundaria

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  Requisitos: Poseer la nacionalidad españolaTener cumplidos los 18 años de edad y no cumplir los 41 durante el año natural de la convocatoria.Estatura mínima de 1,65 para los hombres y 1,60 para las mujeres.Estar en posesión del Graduado en Educac...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  Requisitos: Poseer la nacionalidad españolaTener cumplidos los 18 años de edad.Estatura mínima 1,65 metros para hombres; 1,60 metros para las mujeres.Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.Estar en posesión de...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CCC Oposiciones

  Requisitos: Tener nacionalidad española o de un Estado de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabaj...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  ¿Quieres prepararte las oposiciones de funcionario de Hacienda? Ahora puedes hacer el curso de preparación a las Oposiciones a Grupo A2: Técnicos de Hacienda con Cef. Los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda se dividen en: el Cuerpo Técnico de H...

  Oposición
  Online
  Consultar precio
Afina tu búsqueda
Tu selección
Recibir alertas de cursos como estos
Alerta de cursos creada con éxito.

Por palabra clave

Tipo de formación

Cursos(624)

Oposiciones(45)

Másters(24)

Ciclos formativos(11)

Postgrados(6)

Dónde

Madrid (269)

Online y a distancia (221)

Asturias (178)

León (143)

Valencia (113)

Granada (94)

Barcelona (90)

Zaragoza (47)

Girona (45)

Girona (45)

Málaga (44)

Sevilla (44)

A Coruña (42)

Vizcaya (42)

Córdoba (41)

Navarra (41)

Cádiz (40)

Guipúzcoa (40)

Huelva (40)

Jaén (40)

Alicante (40)

Murcia (40)

Las Palmas (39)

Pontevedra (39)

Santa Cruz de Tenerife (39)

Balears (39)

Burgos (39)

Toledo (10)

Salamanca (4)

Cáceres (1)

Castellón (1)

Ourense (1)

Más provincias

En el extranjero (6)

Promociones y descuentos

Temáticas

Oposiciones Cuerpos de seguridad (16)

Oposiciones Sector administrativo (12)

Oposiciones Sector sanitario (7)

Oposiciones Administración de justicia (4)

Oposiciones Medio ambiente (3)

Oposiciones Educación y cultura (2)

Preparar oposiciones (1)

Más Temáticas

Otras características

Cursos gratis

Practicas en empresas

Certificación

Bolsa de empleo

Cursos bonificables